Phim tài liệu "60 năm ươm tạo những viên ngọc sáng"

Ngày 12/11/2016, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội kỉ niệm 60 năm truyền thống của nhà trường, ban biên tập trân trọng giới thiệu bộ phim tài liệu "60 năm ươm tạo những viên ngọc sáng" giới thiệu về các hoạt động của nhà trường.

Nhà tài trợ

>