Nhân vật

GS. Nguyễn Văn Chiển
GS. Nguyễn Văn Chiển

Năm 1966, Khoa Địa lý - Địa chất thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập. Đây là khoa tiền thân của các Khoa Địa lý, Khoa Địa chất, Khoa Khí tượng Thủy Văn Hải Dương học thuộc Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN ngày nay. Nhà giáo xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành Giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Chiển là Chủ nhiệm Khoa đầu tiên.

Nhà tài trợ

>