Nhân vật

GS. Nguyễn Duy Tiến
GS. Nguyễn Duy Tiến

GS. TSKH Nguyễn Duy Tiến - Người dạy xác suất thống kê của nhiều thế hệ sinh viên ĐHQGHN

TS. Hồ Đức Việt
TS. Hồ Đức Việt

Người trưởng thành từ công tác Thanh niên

GS. Phan Trường Thị
GS. Phan Trường Thị

Trên mười năm trèo đèo, lội suối thực hiện một ý tưởng… phác thảo

GS. Võ Quý
GS. Võ Quý

Nhà giáo, nhà điểu học, người bạn của thiên nhiên

GS. Đặng Như Tại
GS. Đặng Như Tại

"Tôi chỉ là một cán bộ giảng dạy bình thường, không có gì đặc biệt"

PGS.TSKH. Nguyễn An
PGS.TSKH. Nguyễn An

PGS. TSKH.NGƯT Nguyễn An - con người của khát vọng và đam mê

GS. Nguyễn Thừa Hợp
GS. Nguyễn Thừa Hợp

GS.TSKH Nguyễn Thừa Hợp - Người "đưa đò"... thầm lặng

GS. Nguyễn Đình Tứ
GS. Nguyễn Đình Tứ

Nhà khoa học đặt nền móng cho ngành khoa học, kỹ thuật hạt nhân của Việt Nam

GS. Phạm Ngọc Thao
GS. Phạm Ngọc Thao

Nhà toán học không ngừng học

GS. Đào Trọng Thi
GS. Đào Trọng Thi

Nhà toán học tài năng, nhà quản lý tâm huyết

Nhà tài trợ

>