CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

Ngày 14 - 15/1/2016

Hội thảo quốc tế “Initiatives on Integrated Models of Energy, Environment and Ecology Nexus (3E) for sustainable development in Asia”

Thành phố Đà Nẵng

Ngày 03/3/2016

Chung kết Aerobic “Storm from HUS” do Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường tổ chức

Hội trường Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh

Ngày 10/4/2016

VNU University of Science (VNU-HUS) Open Day Festival 2016

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm

Ngày 15/4/2016

Hội thảo Quốc tế ”Equipment for molecular biology research and Technology of Protein-Enzyme”

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 15/4/2016

Chung kết cuộc thi “HÁT VỀ MÁI TRƯỜNG“

Hội trường Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh

Ngày 21/4/2016

Chung kết Cuộc thi Open RoboHus 2016 do Đoàn Thanh niên tổ chức

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 21-22/4/2016

Hội thảo quốc tế “Eighth International Conference on Climate Change: Impacts & Responses“

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 11/5/2016

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 26/5/2016

Chung kết Giải thi đấu bóng bàn Công đoàn Trường

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 30/6-01/07/2016

Hội thảo Quốc tế "Simulation of molecular dynamics for drug design"

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 23-26/8/2016

Hội thảo Quốc tế “Extreme weather events in changing climate change in the maritime continent” và lớp học “Southeast Asia school on Tropical atmospheric science (SEASTAS)”

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

19-23/9/2016

Hội thảo Quốc tế “Improving Wildlife Trade Management through Applying Conservation Genetics and Forensic Science"

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 06/10/2016

(8:00-12:00)

Hội thảo một thời để nhớ

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 08/10/2016

(8:00-12:00)

Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Toán-Cơ-Tin học

Hội trường Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh

Ngày 11-12/10/2016

Hội thảo Quốc tế “Interactions of Human, Culture and Nature Explored with University Museum Collections“

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 20/10/2016

(8:00-17:00)

Hội diễn Văn nghệ toàn Trường

Hội trường tầng 7, T5 334 Nguyễn Trãi

Ngày 21-22/10/2016

Hội thảo Quốc tế “Energy and Sustainability“

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 28/10/2016

(8:00-12:00)

Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa chất

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 03-05/11/2016

Hội thảo Quốc tế “Advanced Materials and Nanotechnology“

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 05/11/2016

(8:00-12:00)

Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa lý

Hội trường tầng 7, T5 334 Nguyễn Trãi

Ngày 10-12/11/2016

Hội thảo Khoa học “Giải tích-Đại số trong nghiên cứu và ứng dụng“

334 Nguyễn Trãi

Ngày 11/11/2016

(8:00-12:00)

Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hội trường tầng 7, T5 334 Nguyễn Trãi

Ngày 12/11/2016

(14:00-16:30)

Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hội trường Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh

Ngày 12/11/2016 (14:00-21:00)

Hoạt động chào mừng của Đoàn Thanh niên

Khu Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh

Ngày 19/11/2016

(8:00-12:00)

Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Sinh học

Hội trường tầng 7, T5 334 Nguyễn Trãi

Ngày 19/11/2016

(8:00-12:00)

Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Hóa học

19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 19/11/2016

(8:00-12:00)

Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Vật lý

Hội trường Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh

Ngày 22-23/11/2016

Hội thảo Quốc tế “Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure“

Thành phố Hạ Long

2. Chương trình dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (ngày 12/11/2016)

Buổi chiều: tại Hội trường Nhà văn hóa Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN

 

Thời gian

Nội dung

13:00-14:00

Đón tiếp đại biểu

14:00-16:00

Văn nghệ chào mừng

 

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

Diễn văncủa Hiệu trưởng

 

Phim tài liệu “60 năm ươm tạo những viên ngọc sáng”

 

Đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước

 

Phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

 

Phát biểu củaGiám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Tri ân các thầy nguyên Hiệu trưởng

 

Phát biểu của đại diện các nhà giáo lão thành

 

Phát biểu của đại diện các thế hệ sinh viên

16:00

Bế mạc

 

Buổi sáng, chiều và tối: tại 334 Nguyễn Trãi

- Các khóa, các lớp cựu sinh viên tiếp tục giao lưu tại các đơn vị

- 21h00: Kết thúc hoạt động kỷ niệm.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG

 

Nhà tài trợ

>